Se alla

Kollektivtrafik

Liberalerna vill behålla busslinjerna
och göra kollektivtrafiken mer landsbygdsvänlig.

Liberalerna kommer i Östergötland att gå till val på en förnyad och omprövad politik för bussar på landsbygden. Ökad hänsyn måste tas till de som bor utanför tätorterna.

  • Behåll busslinjen till mindre orter och landsbygd
  • Förändra Östgötatrafikens uppdrag så bussarna bidrar till livskraft i hela länet

Bussen – en symbol för att ett område inte är övergivet
Att få sin busslinje nedlagd skapar oerhört stor skada för de som är beroende av den i sin vardag. Då hjälper inte argumentet att det ska satsas på de starka stråken för att kollektivtrafiken ska ta andelar från bilismen. Där behöver vi tänka om.

Kollektivtrafikens mål behöver förändras
Det finns fler värden än att bara maximera antalet resenärer genom raka resvägar och ökad turtäthet inom tätorterna. Ett sådant målvärde är att kollektivtrafiken ska bidra till en livskraftig landsbygd och till attraktiva ytterområden.

Behåll busslinjen till mindre orter och landsbygd
Det finns många fördelar med kortare restid och ökad turtäthet på vissa linjer, men det får inte ske på bekostnad av att andra då berövas busstrafik helt och hållet. Hela samhällen ska inte riskera att få sin enda busslinje nedlagd.