Se alla

Integration

Sverige ska vara möjligheternas land

Invandringen har berikat Sverige i många århundraden och ska enligt Liberalerna fortsatt göra så. Sverige ska vara ett öppet land och nyanlända ska ha en ärlig chans att komma in i samhället. Liberalerna står för en integrationspolitik som både ställer krav och skapar förutsättningar. Alla som flyttar till Sverige måste få möjlighet att bli en del av samhället.

Liberalerna vill:

  • Att vi värnar arbetskraftinvandring och hjälper människor i arbete
  • Att utländska studenter ska ges möjlighet till arbete efter studier
  • Att varje människa ska ha samma livschanser
  • Att vi motverkar parallellsamhällen
  • Att vi bekämpar hedersrelaterat våld och förtryck

ARBETSKRAFTINVANDRING ÄR BRA FÖR SVERIGE

Att människor kommer till Sverige för att jobba är bra för vår ekonomi, välfärd och stärker vår konkurrenskraft på världsmarknaden. Människor som arbetar och gör rätt för sig ska inte utvisas på grund av stelbenta regler som att man tjänat någon hundralapp för lite. Lagen ska ändras och mindre misstag ska inte leda till att människor tvingas lämna Sverige.
Det måste vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige. Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning – även för dem som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning. Idag hamnar många nya svenskar i bidragsberoende och vi går miste om deras potential. Vi vill införa inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler.

UTLÄNDSKA STUDENTER SKA GES MÖJLIGHETER

Studenter från hela världen ska kunna plugga på svenska universitet och söka jobb i Sverige efter studierna. Sverige ska vara en kunskapsnation och då behöver vi utländska studenter och forskare. Efter studierna måste de ges en chans att stanna här och söka jobb. Vi vill att utländska studenter per automatik ska få uppehållstillstånd i ett år efter avslutade studier för att kunna söka arbete här.

VARJE MÄNNISKAS FRIHET MÅSTE FÖRSVARAS

Vi accepterar inte att vissa medborgare bor i bostadsområden där livschanserna är färre. Nya svenskar ska inte hamna i trångbodda förorter präglade av kriminalitet och låga skolresultat. Där utanförskapet är som störst är det inte sällan kriminella gäng och klaner som styr det offentliga rummet. Så kan det inte fortsätta. Liberalerna går därför till val på ett ambitiöst reformprogram – Förortslyftet – med målet att Sverige inte ha några utsatta områden 2030. Förortslyftet kommer att stärka tryggheten, möjligheterna och friheten för över en halv miljon människor. Liberalerna har en samlad plan med tre grundstenar. En skola som fungerar för alla, ett starkare rättsväsende och en social brottsförebyggande politik.

MOTVERKA PARALLELLSAMHÄLLEN

Föräldrar som inte kan svenska och har svårt att hitta ett arbete. Söner som har svårt att få godkända betyg. Döttrar som utsätts för hedersförtryck. Sverige har misslyckats med integrationen och för de svenskar som bor i våra utsatta områden är livschanserna färre.
Idag bor över en halv miljon människor i Sverige inom våra utsatta områden. Många saknar år efter år ett jobb att gå till. Fler måste få en egen lön att leva på istället för bidrag. Det handlar om utbildning men också om att det måste bli billigare och enklare att anställa.

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK SKA BEKÄMPAS

Kultur eller religion får aldrig användas som ursäkt för förtryckande sedvänjor. På många håll dominerar männen i hemmen och på gatorna. Den feministiska rörelse som finns i utsatta områden måste få stöd. Offentliga medel ska inte gå till organisationer som motarbetar demokratiska principer, integration eller jämställdhet. Förorten ska vara minst lika trygg som andra bostadsområden.