Se alla

Hjärta och hjärna – varsamhet med skattemedlen

Mer för pengarna med smartare offentlig upphandling

Liberalerna vill göra skillnad på riktigt. Ett effektivt verktyg för att nå konkreta resultat är att utveckla kraven och målen i de regionala offentliga upp¬hand¬lingarna. Vi har idéerna för hur vi får ut det mesta möjliga av dessa pengar, tillsammans med ett ökat ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarstagande. Liberalerna vill se en offentlig upphandling som ökar hållbarhet och hänsyn.

Liberalerna vill:

  • Att vissa offentliga upphandlingar ska innehålla sociala krav kopplat till anställning
  • Att priserna pressas vid offentliga upphandlingar
  • Att kraven på att sjukvårdsprodukter är fria från hälso- och miljöfarligaämnen skärps
  • Att det sker tydliga prioriteringar på kärnverksamheten för minskat skatteslöseriet

Arbeten och nya livschanser genom smartare upphandlingar

Smarta upphandlingar kan skapa både jobb och nya livschanser. Sociala villkor kan läggas in i upphandlingar som ett verktyg för att få långtidsarbetslösa i jobb och för att bryta utanförskap. Det sker genom att villkora att vissa upphandlingar även ska innehålla sociala krav. Exempelvis att det anbudsvinnande företaget ska anställa en person som kommer från bidragsberoende eller erbjuda praktikplats till en långtidsarbetslös. Det skapar både samhällsnytta och ger människor nya livschanser. Alla mår bra av ett jobb.

Pressa priserna genom smartare upphandlingar

Genom att pressa priserna med endast någon enstaka procent i våra offentliga upphandlingar kan många, många miljoner kronor av skattemedel sparas. Genom att förstärka och höja kompetensen på våra upphandlingsenheter vill vi pressa priserna och få ut mer av varje skattekrona.

Skadliga ämnen minskar genom smartare upphandlingar

Miljömässig hållbarhet ska även gälla sjukvårdsprodukter. Det är viktigt att föremål och produkter inom våra verksamheter i möjligaste mån är fria från giftiga ämnen. När det gäller exempelvis förbrukningsartiklar vill vi se skärpta krav på att de är fria från hormonstörande, hälso- och miljöfarligaämnen. Plastsorter som PVC måste minska. 2020 uppnådde endast sju procent av hälso- och sjukvården i Region Östergötland grön nivå (fria från tidigare nämnda farliga ämnen). Bättring krävs!

Minska skatteslöseriet

Vi behöver fokusera på kärnverksamheterna. Liberalerna vill genomföra en ekonomisk genomlysning för att säkerställa att varje skattekrona används där den ger mest nytta. Prioriteringar kräver politiskt mod. Liberalerna vill och vågar sätta ljuset på denna fråga.