Om Gunilla

Ledamot i styrelsen för Liberala Kvinnor Östergötland (kassör)

Ersättare Riksdagen

Ledamot i Tekniska Verkens styrelse, Linköping

Juryman Tryckfrihetsmål första gruppen

För mig är den enskilda människas frihet och möjlighet till utveckling viktig. Den enskilda människan står i centrum för min drivkraft i politiken, samtidigt som ett socialt ansvar för alla individer måste prägla mina beslut.

Jag har lång erfarenhet av politiskt arbete. Mitt yrkesliv som civilingenjör har gett mig kunskap om näringslivets många utmaningar. Jag kan se och definiera näringslivets behov av utbildning och teknik.

Mina studier i statsvetenskap och politik har dessutom förberett mig för att kunna driva ett kompetent riksdagsarbete som medborgarnas representant. Med erfarenhet som kvinna och mor vill jag också bli talesperson för kvinnors jämställdhet och möjligheter i yrkeslivet, samt jämställda pensioner för föräldrar med hemmavarande barn.

Vi lever längre och längre och med ett längre liv förslits kroppen mer. Äldre kommer kräva bättre vårdresurser för att det längre livet ska vara meningsfullt, därför måste vårdens resurser bli bättre och effektivare för att eliminera långa köer.

Då det gäller miljön ska var och en som både släpper ut växthusgaser och föroreningar svara för begränsningen av utsläpp, allt för att värna om en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. I Sverige har vi redan hunnit långt. Naturens resurser ska tas tillvara samtidigt som återväxten garanteras. Nu är det dags att påverka internationellt. Där gör Sverige för lite. Sverige klarar inte ensam att rädda världen.