Mjölby

Rapport från kommunfullmäktige 21 mars

Under tisdagkvällen hölls mars månads sammanträde i kommunfullmäktige. Dagordningen var en av de kortaste på länge, förutom de möten som ställts in förstås… Bland annat därför ställde undertecknad en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande om vitalisering av sammanträden med inslag som debatter, information och annat lämpligt vid tillfällen som dessa.

Svaret var det väntade att det är politikerna som förväntas skapa debatten med interpellationer och andra frågor – men också ett oväntat i form av det ”finns ingen information” att delge till dagens sammanträde. Högst anmärkningsvärt, om bara viljan finns är det många olika delar av verksamheten och andra kringliggande aktörer som motiverat kan ges utrymme.

Mötet tog mindre än en timme att genomföra, trots fyra enkla frågor. De andra två kom från våra vänner i Moderaterna angående kostnader för skolutbildning på gymnasiet.

Nåväl, de frågorna och undertecknads andra fråga om inspelning och publicering av video från sammanträdena (positivt svar, igen… får se om det blir verkstad någon gång) var högst perifera i jämförelse med dagens stora ämne, nämligen förändringar inom energibolaget Mjölby-Svartådalen Energi, MSE.

Kärnan är att Motala kommun vill sälja sitt aktieinnehav och att olika detaljer kring bolagets ägande och verksamhet har utvärderats. Slutresultatet blir nu att Tekniska Verken (kommunägt bolag, Linköping) blir majoritetsägare med 51% och Mjölby kommun innehar 49%, men verksamhet bedrivs fortsatt i Mjölby på olika sätt och ett lämpligt aktieägaravtal antogs från Mjölby kommuns sida.

Förarbetet i ärendet lämnade dock en del att önska, då oppositionen inte fått delta i nämnvärd omfattning i diskussionerna – vilket är brukligt i kommunen i frågor som dessa.

Ett antal förändringar i Liberalernas olika uppdrag genomfördes under sammanträdet. Det mest påtagliga var att Jim Kellander övertog rollen som vice ordförande i Bostadsbolaget, mycket glädjande att en sådan lösning kunde genomföras. Tidigare innehavare Gunilla Brynell-Johansson har andra uppdrag i livet som kallar just nu och vi önskar henne varmt välkommen åter senare. Den som känner till Jim vet att han axlar manteln med bravur.

I revisionen kommer Bill Sjölund att ta plats från 1 maj, efter att Lena Törnborg då lämnar uppdraget. Bill har både rutin och kompetens att göra ett utmärkt jobb som revisor.

Vid sammanträdet lämnades för övrigt också en motion om rapportering av enkla hinder i publik miljö in.

Vid den digitala pennan, Tobias Josefsson

Mjölby

Rapport från årsmötet 2017

Under tisdagkvällen samlades en stark skara liberaler i Mjölbys stadshus. Utöver medlemmar i lokalföreningen hade vi även sällskap av några gäster som bidrog till kvällens lyckade utfall.

Regionsamtal

Monika Broman informerade om arbetet i Region Östergötland.

Monika Broman från Linköping, tidigare boende och politiskt aktiv i Mjölby kommun, redogjorde förtjänstfullt kring arbetet i Region Östergötland, där Liberalerna är en del av majoriteten och har kunnat vara med och påverka under de senaste åren. Diskussionerna rörde främst primärvården, men även andra områden där vi har möjlighet att profilera oss framöver för att återta en plats i regionfullmäktige. Liberalerna saknar representation i regionfullmäktige från vår valkrets sedan valet 2014 – det måste vi ändra på.

Efter en frågestund fortsatte kvällen med välkommen förtäring och sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ekonomin är relativt god inför den kommande valrörelsen och framför allt har vi gott hopp om att våra långsiktigt planerade aktiviteter och våra idéer för både nuet och den kommande mandatperioden kommer att ge utdelning i antal röster.

Det finns massor att göra i en redan bra kommun med stor potential! Vi tror på våra idéer och tror på att vi kan hitta ett konstruktivt samarbete för att ge medborgarna en bättre vardag på många olika sätt.

Årsmötesförhandlingar

Årsmötesförhandlingar i Liberalerna Mjölby.

Årsmötesordförande var gästande Lars Karlsson från Kinda. Lasse är ordförande i länsförbundet och har en viktig roll att spela i att stötta de mindre kommunerna på olika sätt, det finns många olika typer av samordning och gemensamma arbeten som kan komma fler till gagn.

Konkret initierades även två ytterligare arbetsgrupper för att utforma den liberala politiken i Mjölby efter valet 2018. Den ena behandlar de mer ”mjuka” värdena som hälsa, vård och omsorg, medan den andra rör de ibland bortglömda frågorna om kulturlivets väl och ve.

Vi tackar samtliga för deltagandet och den positiva andan. Arbetet fortsätter framöver i allt intensivare takt. Vi ses snart igen!

Mjölby

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte för Liberalerna i Mjölby kommun. Årsmötet äger rum den 7 mars kl 18:30 i Stadshusets kafeteria i Mjölby.

Länsförbundets ordförande Lars Karlsson kommer att gästa mötet, tillsammans med länsförbundets ombudsman Mikael Österling.

Vi får även besök av Monika Broman, som berättar om sitt arbete som representant för Liberalerna i Region Östergötland där hon har en viktig roll i bland annat organisationsförändringar.

Vi bjuder på lättare förtäring, föranmäl gärna deltagande till mjolby@liberalerna.se.

Välkomna!

Yvonne Mellberg Jakobsson
Ordförande

Söderköping

Årsmöte

Alla hälsas välkomna till årsmöte hos Liberalerna i Söderköping Tid 2017-02-12 kl 13.00 Plats Åcafeet Vi börjar med att äta en fisksoppa, som föreningen bjuder på.

Därefter kommer Reidar Svedahl, kommunalråd i Norrköping och berättar om de två gångna åren i ”maktens korridorer”.

Anmälan senast den 10/2 till :

Mikael Arosenius 0121-13719 mikael.arosenius@soderkoping.se Inga-Lill Östlund 0121-20274 inga-lill.ostlund@soderkoping.se Därefter årsmötesförhandlingar för gamla och nya medlemmar Varmt välkomna

Mjölby

Medlemsmöte 26 januari

Blåklint

God fortsättning på 2017 – vi drar igång med viktiga arbeten redan i januari!

Vårt syfte med mötet 26 januari är att utifrån en diskussion om liberalism och ideologi försöka landa i ett fåtal övergripande kärnbudskap, som sedan kan tillämpas på olika politikområden i arbetet inför, under och efter kommunalvalet 2018.

Formen är ett så kallat ”ovanligt möte” som Liberalerna arbetar med sedan en tid tillbaka. Mötet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi mjukstartar vid 17:30-tiden med lättare förtäring/rejälare fika. Själva mötet drar igång 18:00 och vi räknar med att avrunda ca kl 20.

Anmälan om deltagande sker via e-post mjolby@liberalerna.se senast måndag 23 januari – men vi tar gärna en indikation/anmälan så snart du har möjlighet, eftersom vi vill ha framförhållning i planering av både mötets upplägg och förtäringen.

Varmt välkommen, det är nu vi börjar valarbetet på allvar. Du behövs. Vi ses!

Mjölby

Bifall till motion om YH-utbildning för undersköterskor

Curt Karlsson

Curt Karlsson i talarstolen under kommunfullmäktige.

Tisdagkvällen den 20 december bjöd på det sista politiska sammanträdet i kommunfullmäktige under år 2016. Kikar vi tillbaka på det gångna året har Liberalerna varit en mycket aktiv spelare i oppositionen och även denna kväll fanns starka liberala inslag.

Gruppledaren Curt Karlssons starkaste framträdande denna afton handlade om att det äntligen (!) kommer till stånd en ändring som gör att företagare i kommunen inte behöver betala schablonbelopp för granskning från miljökontoret – oavsett om någon granskning sedan utförs eller inte.

Bland annat tack vare Moderaternas representanter i fullmäktige i Boxholms kommun, som Mjölby kommun delar miljönämnd med, stoppades ett tidigare förslag utan reell förändring. Men, nu blir det flera framgångar i och med att avgifter tas ut i efterhand, efter genomförd granskning, och att vissa andra avgifter ska betalas i slutet av året i stället för tidigt på detsamma (bra för säsongsaktörer).

Rekordsnabbt bifall till motion
Den största framgången var dock det bifall som fullmäktige gav till en motion från Tobias Josefsson om en utredning med syfte att starta en yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor, med möjlighet att specialisera sig inom exempelvis geriatrik, demensvård, psykiatri eller IT i vård och omsorg.

Motionen lämnades in i juni 2016 och har fått en rekordsnabb (?) hantering. Trots sommarmånaderna har motionen hunnit passera via kommunstyrelsen till både omsorgsnämnden och utbildningsnämnden (dubbla bifall) och tillbaka till kommunstyrelsen, därefter vidare till fullmäktige.

Bevisligen har motionen prickat helt rätt och fick dessutom ett bra stöd under dagens sammanträde i och med att företrädare för Region Östergötland redogjorde för hur arbetsmarknaden i regionen förväntas se ut framöver. Det är där väldigt tydligt att undersköterskor kommer att vara en bristvara, och att ta vara på de som redan finns i verksamheten blir därmed oerhört viktigt.

Se hela motionen här (PDF)

Utöver viljan att stärka den gravt eftersatta vuxenutbildningen i kommunen har motionen två olika liberala infallsvinklar. Dels handlar det om att utifrån ett perspektiv som arbetsgivare få ut så mycket som möjligt ur varje individ, vilket kompetenshöjning och vidareutbildning är en del av – att få människor att fortsätta utvecklas, att bidra ännu mer. Dels handlar det om vårdtagarens perspektiv, eftersom denne har större möjligheter att få just sina unika behov uppfyllda om det finns en bred uppsättning av olika kompetenser inom verksamheten.

Nytt: En interpellation och tre motioner
Till mötet fanns också fyra olika nya politiska dokument inlämnade.

  • Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet i Mantorp (PDF)
  • Motion om utredning kring äldreboende (med Moderaterna, PDF)
  • Motion om ferietjänst för ungdomar med syfte att tillföra nya perspektiv
  • Interpellation om digital infrastruktur i lokaler med kommunal verksamhet (PDF)

Med detta stänger vi den politiska verksamheten i fullmäktige för året och önskar en riktigt god jul!