Mjölby

Rätt lösning för Klämman – tyck till om namnet!

Under förra veckans sammanträde i kommunfullmäktige i Mjölby var investeringsbudgeten för det kommande året en av flera tunga frågor – och i denna fråga klubbades den för många viktiga frågan om en välutrustad ny hall/arena på Klämmestorpsområdet i Mantorp igenom.

Vi i Liberalerna Mjölby har under ett antal år drivit frågan om ytterligare en yta för idrotten i Mantorp, i olika former beroende på möjligheterna att få gehör. Tidigare har intresset från övriga partier återfunnits på skalan mellan fisljummet och iskallt, men därefter vände allt på en femöring och en välbehövlig stor satsning blev helt plötsligt aktuell.

I den aktuella processen har Liberalerna varit starkt (och initialt ensamt) drivande i frågan om att få till en lösning som tillfredsställer de behov som både handbollen, innebandyn och gymnastiken har. Efter att som enda parti i Kultur- och fritidsnämnden ha förespråkat den nu slutliga, mest relevanta lösningen har i princip alla partier anslutit sig. Utifrån samma argumentation. Först anslöt våra vänner i Moderaterna och därefter den styrande majoriteten. Sverigedemokraterna har så vitt vi kan avgöra varit emot satsningen från första början ända till nu, eller åtminstone vill de inte se den nu.

Den stora vinnaren i det hela? Idrotten och människorna i Mantorp!

Idrott i MantorpVi ska samtidigt komma ihåg allt det arbete som andra har lagt ner i frågan. Många är de fötter, händer och munnar som har argumenterat för att Mantorp skulle få denna lösning. Vi skickar givetvis ett stort tack till alla som engagerat sig i frågan och därigenom bidragit till framgången. Bra jobbat!

Tyck till om namnet!

Det här är en seger för Mantorp och för oss, i dessa just nu sorgliga tider för orten. Nu jobbar vi vidare även med andra frågor, men vill samtidigt åter igen lyfta upp vårt förslag om att skapa delaktighet i val av arenanamn. Utifrån en medborgardialog vill vi att kommunen ska samla in namnidéer, utvärdera dem och slutligen presentera ett antal förslag som medborgarna får rösta på.

Vår förhoppning är att detta ska ge en ännu tydligare förankring kring den förstärkta samlingspunkt vi ser framför oss, en samlingspunkt som Mantorp förtjänar.

Mjölby

Somriga nyheter från Liberalerna i Mantorp

Vi är ett gäng som jobbar med Mantorps bästa för ögonen. För att nå dit vi vill behöver vi vara många och energiska.

Så inleds det senaste utskicket från Liberalerna i Mantorp, som arbetar extra mycket för att frågor som berör just Mantorp ska uppmärksammas på olika sätt. De olika huvuddragen denna gång är följande delar.

  • Äntligen lägenheter!
  • Behov inom förskola och skola
  • Fullskalig arena på Klämman
  • Vård i Linköping eller Motala?
  • Framtidsplaner för Mantorp

Hela dokumentet återfinner du här – det är gjort för dubbelvikt A4 och därmed är saker lite i ”oordning”i en digital PDF, men budskapet ska nog gå fram ändå.

Vi kämpar på! Vill du vara med? I så fall är du givetvis varmt välkommen att höra av dig, exempelvis till mjolby@liberalerna.se.

Mjölby

HALLelulja – rätt beslut för Mantorp!

Idrott i MantorpEfter mycket arbete från många olika inblandade parter, däribland vi i Liberalerna Mjölby som en stark aktör, ser det nu ut som att den nya idrottshallen blir en arena värd namnet! Det framgår av de förslag som har presenterats från både majoriteten och oss i oppositionen, där det till synes finns en enighet i att det måste satsas på det sätt som vi förespråkar (läs mer om det i tidigare artikel).

I Correns artikel i dag kan vi bland annat läsa följande från majoriteten:

”Vi lägger mycket pengar på sporter som har mest killar. Därför är det roligt att kunna satsa på tjejerna.”

Argumentet känns igen från någonstans… men bra, välkomna till den ljusa sidan. Nu förutsätter vi att ordet hålls hela vägen in i kaklet.

Med det här beskedet i ryggen arbetar vi vidare och utbrister: hallelulja!

Linköping

Birgitta Ohlsson sommartalar i Linköping 27/5

För tredje året i rad kommer riksdagsledamot Birgitta Ohlsson (L) hem till Linköping för att hålla ett sommartal om frihet, värderingar och liberalism. Hon är just nu högaktuell med sin bok ”Duktiga flickors revansch” som hon åker land och rike med just nu.

När? kl 13 idag lördag den 27 maj

Var? Talares tribun vid S:t Larsparken, centrala Linköping

Varför? Du får chansen att lyssna på Birgitta Ohlsson som alltid är tydlig med sina liberala värderingar. Innan talet kl 12 besöker Birgitta Akademibokhandeln på Nygatan för att signera sin bok. Efter talet deltar hon på sommaravslutning tillsammans med medlemmar i Liberalerna Linköping.

Birgitta Ohlsson har varit riksdagsledamot sedan 2002 med undantag för åren 2010-2014 då hon var EU-, demokrati- och konsumentminister. Hon är nu utrikespolitisk talesperson för Liberalerna och ingår i partiledningen.

Mjölby

En fullskalig arena är det enda rätta i Mantorp

 

Kristin Kellander, Liberalerna Mjölby

I Mjölby kommun finns i dag ingen idrottshall med en publikkapacitet som krävs för spel i högre divisioner inom olika lagsporter. Därtill är halltiderna i Mantorp en stor bristvara sedan lång tid tillbaka, där flera starka föreningar med stora barn- och ungdomsverksamheter finns.

Under många år har Liberalerna Mjölby utifrån det akuta behovet varit den drivande kraften för att få till ytterligare en idrottshall i Mantorp. Att fler partier nu har anslutit till denna ståndpunkt gläder oss och vi välkomnar alla röster för förverkligandet av en ny arena.

Den preliminära budgeten räcker dock tyvärr inte för att tillgodose de särskilda behov som de stora inomhusidrotterna i Mantorp, handbollen och gymnastiken, har. En diskussion om ambitionsnivån och därmed den ekonomiska satsningen förs därför just nu. Från Liberalernas håll vill vi vara väldigt tydliga med vår ståndpunkt: när en ny hall nu byggs så ska den byggas ordentligt, så att den verkligen svarar mot de berörda idrottsföreningarnas behov.

Med tanke på livslängd och ekonomiska effekter medför en något större kostnad för uppförandet en högst marginell förändring ur ett långsiktigt perspektiv. Därför förespråkar vi en utifrån aktuella förutsättningar fullskalig idrottshall och använder därmed ordvalet arena, vilket bland annat innefattar större möjligheter och en större bredd i användningsområde.

Jämställdhet och läktarkapacitet

För oss är jämställdhet en av flera viktiga aspekter när samhällets gemensamma resurser ska fördelas. Så gäller även för kultur- och fritidslivet, där idrotten är en central aktör. Historiskt sett har klassiskt manliga idrotter gynnats av kommunala insatser inom området, men i fallet Mantorp har kommunen nu chansen att med relativt små medel göra en stor insats för en kvinnodominerad idrott i form av gymnastik. Mängder av barn och ungdomar är engagerade och ännu fler står på kö.

En av livets nycklar till kunskap är att studera historien och dra lärdom av de misstag som har gjorts. När det gäller fallet idrottshall i Mantorp finns flera sådana i sammanhanget läktare, vilket alla involverade är väl bekanta med. Vi vägrar att stillasittande se samma misstag upprepas med den nya arenan och står därför högljutt upp för en läktare värd namnet.

Vi vill finnas där på läktaren tillsammans med hundratals andra människor och jubla över idrottsliga framgångar i Mantorp – och samtidigt kunna se hela planen. Vi tror också att arenan kan bli en samlingsplats för andra arrangemang som exempelvis konserter och mässor.

Idrott i Mantorp

Med dessa två grundpelare som bas förordar vi det mest omfattande av de presenterade alternativen. Det innehåller både en anpassad utrustning som gör att den nya arenan blir ledande för regionens gymnaster och samtidigt en läktare av relevant storlek som gör att de stora lagidrotterna ges bättre förutsättningar för både bredd och elit.

Klämmestorpsområdet kommer med denna lösning att bli en samlingspunkt inte bara för idrott inom kommunen, utan även för ett större geografiskt område.

Medborgardialog kring arenanamnet

I sammanhanget kan man även fundera kring vad den nya arenan i Mantorp skulle kunna heta. Här är Liberalernas utgångspunkt att utifrån en medborgardialog samla in idéer, utvärdera dem och slutligen presentera ett antal förslag som medborgarna får rösta på. Vår förhoppning är att detta ska ge en ännu tydligare förankring kring den förstärkta samlingspunkt vi ser framför oss.

Liberalernas ståndpunkt är alltså att den nya arenan i Mantorp ska bli en modern samlingsplats. Det är Mantorpsborna och alla andra i kommunen värda.

Mantorp 16 april 2017

Kristin Kellander (L), ledamot i kommunfullmäktige och talesperson i kultur- och fritidsfrågor