Mjölby

En fullskalig arena är det enda rätta i Mantorp

 

Kristin Kellander, Liberalerna Mjölby

I Mjölby kommun finns i dag ingen idrottshall med en publikkapacitet som krävs för spel i högre divisioner inom olika lagsporter. Därtill är halltiderna i Mantorp en stor bristvara sedan lång tid tillbaka, där flera starka föreningar med stora barn- och ungdomsverksamheter finns.

Under många år har Liberalerna Mjölby utifrån det akuta behovet varit den drivande kraften för att få till ytterligare en idrottshall i Mantorp. Att fler partier nu har anslutit till denna ståndpunkt gläder oss och vi välkomnar alla röster för förverkligandet av en ny arena.

Den preliminära budgeten räcker dock tyvärr inte för att tillgodose de särskilda behov som de stora inomhusidrotterna i Mantorp, handbollen och gymnastiken, har. En diskussion om ambitionsnivån och därmed den ekonomiska satsningen förs därför just nu. Från Liberalernas håll vill vi vara väldigt tydliga med vår ståndpunkt: när en ny hall nu byggs så ska den byggas ordentligt, så att den verkligen svarar mot de berörda idrottsföreningarnas behov.

Med tanke på livslängd och ekonomiska effekter medför en något större kostnad för uppförandet en högst marginell förändring ur ett långsiktigt perspektiv. Därför förespråkar vi en utifrån aktuella förutsättningar fullskalig idrottshall och använder därmed ordvalet arena, vilket bland annat innefattar större möjligheter och en större bredd i användningsområde.

Jämställdhet och läktarkapacitet

För oss är jämställdhet en av flera viktiga aspekter när samhällets gemensamma resurser ska fördelas. Så gäller även för kultur- och fritidslivet, där idrotten är en central aktör. Historiskt sett har klassiskt manliga idrotter gynnats av kommunala insatser inom området, men i fallet Mantorp har kommunen nu chansen att med relativt små medel göra en stor insats för en kvinnodominerad idrott i form av gymnastik. Mängder av barn och ungdomar är engagerade och ännu fler står på kö.

En av livets nycklar till kunskap är att studera historien och dra lärdom av de misstag som har gjorts. När det gäller fallet idrottshall i Mantorp finns flera sådana i sammanhanget läktare, vilket alla involverade är väl bekanta med. Vi vägrar att stillasittande se samma misstag upprepas med den nya arenan och står därför högljutt upp för en läktare värd namnet.

Vi vill finnas där på läktaren tillsammans med hundratals andra människor och jubla över idrottsliga framgångar i Mantorp – och samtidigt kunna se hela planen. Vi tror också att arenan kan bli en samlingsplats för andra arrangemang som exempelvis konserter och mässor.

Idrott i Mantorp

Med dessa två grundpelare som bas förordar vi det mest omfattande av de presenterade alternativen. Det innehåller både en anpassad utrustning som gör att den nya arenan blir ledande för regionens gymnaster och samtidigt en läktare av relevant storlek som gör att de stora lagidrotterna ges bättre förutsättningar för både bredd och elit.

Klämmestorpsområdet kommer med denna lösning att bli en samlingspunkt inte bara för idrott inom kommunen, utan även för ett större geografiskt område.

Medborgardialog kring arenanamnet

I sammanhanget kan man även fundera kring vad den nya arenan i Mantorp skulle kunna heta. Här är Liberalernas utgångspunkt att utifrån en medborgardialog samla in idéer, utvärdera dem och slutligen presentera ett antal förslag som medborgarna får rösta på. Vår förhoppning är att detta ska ge en ännu tydligare förankring kring den förstärkta samlingspunkt vi ser framför oss.

Liberalernas ståndpunkt är alltså att den nya arenan i Mantorp ska bli en modern samlingsplats. Det är Mantorpsborna och alla andra i kommunen värda.

Mantorp 16 april 2017

Kristin Kellander (L), ledamot i kommunfullmäktige och talesperson i kultur- och fritidsfrågor

Linköping

Liberalerna i Linköping söker politisk sekreterare (100 %)

Liberalerna i Linköping söker nu en politisk sekreterare på 100 %. I arbetsuppgifterna ingår både kommunikation och administration. I rollen som politisk sekreterare är du anställd av Linköpings kommun och arbetar i stadshuset.

Vill du…

 • …hjälpa våra kommunalråd och fritidspolitiker att föra ut Liberalernas politik i media?
 • …genomföra politik i majoritet?
 • …vara en nyckelfigur i att vinna nästa val? 

ARBETSUPPGIFTER

Som politisk sekreterare fungerar du som stöd åt Liberalernas förtroendevalda i Linköpings kommun i deras politiska arbete. Det innebär arbete mot såväl våra två kommunalråd som mot fritidspolitiker i nämnder och styrelser. Du samarbetar också med övriga politiska sekreterare i majoritetssamarbetet där Liberalerna ingår tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Tyngdpunkten ligger på att synliggöra Liberalernas politik för linköpingsborna.

I arbetsuppgifterna ingår att…

 • …förbereda pressträffar, skriva pressmeddelanden och skriva debattartiklar.
 • …koordinera Liberalernas förtroendevalda och samordna med övriga majoritetspartier.
 • …vara en nyckelperson i den kommande valrörelsen.
 • …uppdatera och sköta sociala medier, hemsida och nyhetsbrev.
 • …föra anteckningar vid möten.

VEM ÄR DU?

Du som söker tjänsten ska…

 • …kunna arbeta självständigt, kreativt och strukturerat, ta egna initiativ och driva processer framåt.
 • …vara lyhörd, ha lätt att samarbeta och bidra till en god lagkänsla.
 • …vara en god skribent med stor förmåga att sammanfatta och kommunicera komplexa frågor på ett enkelt och kortfattat sätt.
 • …dela de liberala värderingarna och vilja göra Linköping mer liberalt.

Det är meriterande om du som söker tjänsten…

 • …har erfarenhet av politiskt arbete eller politisk verksamhet.
 • …har erfarenhet av att arbeta med kommunikation.
 • …har relevant högskoleutbildning.

OM TJÄNSTEN

Tjänsten är på heltid (100 %) fram till 2018-12-31. Tillträde enligt överenskommelse.

Större delen av arbetstiden ligger på dagtid, men viss arbetstid förekommer på kvällar och helger.

Linköpings kommun är arbetsgivare och arbetsplatsen är Linköpings stadshus.

Enligt kommunallagen har du rätt till tjänstledighet från ditt nuvarande arbete under tiden du är anställd som politisk sekreterare.

ANSÖKAN

Skicka din ansökan med personligt brev och CV till vår gruppledare Daniel Andersson på daniel.andersson@liberalerna.se senast torsdag den 4 maj.

FRÅGOR

Har du frågor om vad arbetet som politisk sekreterare innebär i praktiken? Kontakta vår nuvarande politiska sekreterare Ulf Larssonulf.larsson@liberalerna.se eller 013-20 57 01!

 

Mjölby

Rapport från kommunfullmäktige 21 mars

Under tisdagkvällen hölls mars månads sammanträde i kommunfullmäktige. Dagordningen var en av de kortaste på länge, förutom de möten som ställts in förstås… Bland annat därför ställde undertecknad en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande om vitalisering av sammanträden med inslag som debatter, information och annat lämpligt vid tillfällen som dessa.

Svaret var det väntade att det är politikerna som förväntas skapa debatten med interpellationer och andra frågor – men också ett oväntat i form av det ”finns ingen information” att delge till dagens sammanträde. Högst anmärkningsvärt, om bara viljan finns är det många olika delar av verksamheten och andra kringliggande aktörer som motiverat kan ges utrymme.

Mötet tog mindre än en timme att genomföra, trots fyra enkla frågor. De andra två kom från våra vänner i Moderaterna angående kostnader för skolutbildning på gymnasiet.

Nåväl, de frågorna och undertecknads andra fråga om inspelning och publicering av video från sammanträdena (positivt svar, igen… får se om det blir verkstad någon gång) var högst perifera i jämförelse med dagens stora ämne, nämligen förändringar inom energibolaget Mjölby-Svartådalen Energi, MSE.

Kärnan är att Motala kommun vill sälja sitt aktieinnehav och att olika detaljer kring bolagets ägande och verksamhet har utvärderats. Slutresultatet blir nu att Tekniska Verken (kommunägt bolag, Linköping) blir majoritetsägare med 51% och Mjölby kommun innehar 49%, men verksamhet bedrivs fortsatt i Mjölby på olika sätt och ett lämpligt aktieägaravtal antogs från Mjölby kommuns sida.

Förarbetet i ärendet lämnade dock en del att önska, då oppositionen inte fått delta i nämnvärd omfattning i diskussionerna – vilket är brukligt i kommunen i frågor som dessa.

Ett antal förändringar i Liberalernas olika uppdrag genomfördes under sammanträdet. Det mest påtagliga var att Jim Kellander övertog rollen som vice ordförande i Bostadsbolaget, mycket glädjande att en sådan lösning kunde genomföras. Tidigare innehavare Gunilla Brynell-Johansson har andra uppdrag i livet som kallar just nu och vi önskar henne varmt välkommen åter senare. Den som känner till Jim vet att han axlar manteln med bravur.

I revisionen kommer Bill Sjölund att ta plats från 1 maj, efter att Lena Törnborg då lämnar uppdraget. Bill har både rutin och kompetens att göra ett utmärkt jobb som revisor.

Vid sammanträdet lämnades för övrigt också en motion om rapportering av enkla hinder i publik miljö in.

Vid den digitala pennan, Tobias Josefsson

Mjölby

Rapport från årsmötet 2017

Under tisdagkvällen samlades en stark skara liberaler i Mjölbys stadshus. Utöver medlemmar i lokalföreningen hade vi även sällskap av några gäster som bidrog till kvällens lyckade utfall.

Regionsamtal

Monika Broman informerade om arbetet i Region Östergötland.

Monika Broman från Linköping, tidigare boende och politiskt aktiv i Mjölby kommun, redogjorde förtjänstfullt kring arbetet i Region Östergötland, där Liberalerna är en del av majoriteten och har kunnat vara med och påverka under de senaste åren. Diskussionerna rörde främst primärvården, men även andra områden där vi har möjlighet att profilera oss framöver för att återta en plats i regionfullmäktige. Liberalerna saknar representation i regionfullmäktige från vår valkrets sedan valet 2014 – det måste vi ändra på.

Efter en frågestund fortsatte kvällen med välkommen förtäring och sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ekonomin är relativt god inför den kommande valrörelsen och framför allt har vi gott hopp om att våra långsiktigt planerade aktiviteter och våra idéer för både nuet och den kommande mandatperioden kommer att ge utdelning i antal röster.

Det finns massor att göra i en redan bra kommun med stor potential! Vi tror på våra idéer och tror på att vi kan hitta ett konstruktivt samarbete för att ge medborgarna en bättre vardag på många olika sätt.

Årsmötesförhandlingar

Årsmötesförhandlingar i Liberalerna Mjölby.

Årsmötesordförande var gästande Lars Karlsson från Kinda. Lasse är ordförande i länsförbundet och har en viktig roll att spela i att stötta de mindre kommunerna på olika sätt, det finns många olika typer av samordning och gemensamma arbeten som kan komma fler till gagn.

Konkret initierades även två ytterligare arbetsgrupper för att utforma den liberala politiken i Mjölby efter valet 2018. Den ena behandlar de mer ”mjuka” värdena som hälsa, vård och omsorg, medan den andra rör de ibland bortglömda frågorna om kulturlivets väl och ve.

Vi tackar samtliga för deltagandet och den positiva andan. Arbetet fortsätter framöver i allt intensivare takt. Vi ses snart igen!

Mjölby

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte för Liberalerna i Mjölby kommun. Årsmötet äger rum den 7 mars kl 18:30 i Stadshusets kafeteria i Mjölby.

Länsförbundets ordförande Lars Karlsson kommer att gästa mötet, tillsammans med länsförbundets ombudsman Mikael Österling.

Vi får även besök av Monika Broman, som berättar om sitt arbete som representant för Liberalerna i Region Östergötland där hon har en viktig roll i bland annat organisationsförändringar.

Vi bjuder på lättare förtäring, föranmäl gärna deltagande till mjolby@liberalerna.se.

Välkomna!

Yvonne Mellberg Jakobsson
Ordförande