Mjölby

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte för Liberalerna i Mjölby kommun. Årsmötet äger rum den 7 mars kl 18:30 i Stadshusets kafeteria i Mjölby.

Länsförbundets ordförande Lars Karlsson kommer att gästa mötet, tillsammans med länsförbundets ombudsman Mikael Österling.

Vi får även besök av Monika Broman, som berättar om sitt arbete som representant för Liberalerna i Region Östergötland där hon har en viktig roll i bland annat organisationsförändringar.

Vi bjuder på lättare förtäring, föranmäl gärna deltagande till mjolby@liberalerna.se.

Välkomna!

Yvonne Mellberg Jakobsson
Ordförande

Söderköping

Årsmöte

Alla hälsas välkomna till årsmöte hos Liberalerna i Söderköping Tid 2017-02-12 kl 13.00 Plats Åcafeet Vi börjar med att äta en fisksoppa, som föreningen bjuder på.

Därefter kommer Reidar Svedahl, kommunalråd i Norrköping och berättar om de två gångna åren i ”maktens korridorer”.

Anmälan senast den 10/2 till :

Mikael Arosenius 0121-13719 mikael.arosenius@soderkoping.se Inga-Lill Östlund 0121-20274 inga-lill.ostlund@soderkoping.se Därefter årsmötesförhandlingar för gamla och nya medlemmar Varmt välkomna

Mjölby

Medlemsmöte 26 januari

Blåklint

God fortsättning på 2017 – vi drar igång med viktiga arbeten redan i januari!

Vårt syfte med mötet 26 januari är att utifrån en diskussion om liberalism och ideologi försöka landa i ett fåtal övergripande kärnbudskap, som sedan kan tillämpas på olika politikområden i arbetet inför, under och efter kommunalvalet 2018.

Formen är ett så kallat ”ovanligt möte” som Liberalerna arbetar med sedan en tid tillbaka. Mötet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi mjukstartar vid 17:30-tiden med lättare förtäring/rejälare fika. Själva mötet drar igång 18:00 och vi räknar med att avrunda ca kl 20.

Anmälan om deltagande sker via e-post mjolby@liberalerna.se senast måndag 23 januari – men vi tar gärna en indikation/anmälan så snart du har möjlighet, eftersom vi vill ha framförhållning i planering av både mötets upplägg och förtäringen.

Varmt välkommen, det är nu vi börjar valarbetet på allvar. Du behövs. Vi ses!

Mjölby

Bifall till motion om YH-utbildning för undersköterskor

Curt Karlsson

Curt Karlsson i talarstolen under kommunfullmäktige.

Tisdagkvällen den 20 december bjöd på det sista politiska sammanträdet i kommunfullmäktige under år 2016. Kikar vi tillbaka på det gångna året har Liberalerna varit en mycket aktiv spelare i oppositionen och även denna kväll fanns starka liberala inslag.

Gruppledaren Curt Karlssons starkaste framträdande denna afton handlade om att det äntligen (!) kommer till stånd en ändring som gör att företagare i kommunen inte behöver betala schablonbelopp för granskning från miljökontoret – oavsett om någon granskning sedan utförs eller inte.

Bland annat tack vare Moderaternas representanter i fullmäktige i Boxholms kommun, som Mjölby kommun delar miljönämnd med, stoppades ett tidigare förslag utan reell förändring. Men, nu blir det flera framgångar i och med att avgifter tas ut i efterhand, efter genomförd granskning, och att vissa andra avgifter ska betalas i slutet av året i stället för tidigt på detsamma (bra för säsongsaktörer).

Rekordsnabbt bifall till motion
Den största framgången var dock det bifall som fullmäktige gav till en motion från Tobias Josefsson om en utredning med syfte att starta en yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor, med möjlighet att specialisera sig inom exempelvis geriatrik, demensvård, psykiatri eller IT i vård och omsorg.

Motionen lämnades in i juni 2016 och har fått en rekordsnabb (?) hantering. Trots sommarmånaderna har motionen hunnit passera via kommunstyrelsen till både omsorgsnämnden och utbildningsnämnden (dubbla bifall) och tillbaka till kommunstyrelsen, därefter vidare till fullmäktige.

Bevisligen har motionen prickat helt rätt och fick dessutom ett bra stöd under dagens sammanträde i och med att företrädare för Region Östergötland redogjorde för hur arbetsmarknaden i regionen förväntas se ut framöver. Det är där väldigt tydligt att undersköterskor kommer att vara en bristvara, och att ta vara på de som redan finns i verksamheten blir därmed oerhört viktigt.

Se hela motionen här (PDF)

Utöver viljan att stärka den gravt eftersatta vuxenutbildningen i kommunen har motionen två olika liberala infallsvinklar. Dels handlar det om att utifrån ett perspektiv som arbetsgivare få ut så mycket som möjligt ur varje individ, vilket kompetenshöjning och vidareutbildning är en del av – att få människor att fortsätta utvecklas, att bidra ännu mer. Dels handlar det om vårdtagarens perspektiv, eftersom denne har större möjligheter att få just sina unika behov uppfyllda om det finns en bred uppsättning av olika kompetenser inom verksamheten.

Nytt: En interpellation och tre motioner
Till mötet fanns också fyra olika nya politiska dokument inlämnade.

  • Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet i Mantorp (PDF)
  • Motion om utredning kring äldreboende (med Moderaterna, PDF)
  • Motion om ferietjänst för ungdomar med syfte att tillföra nya perspektiv
  • Interpellation om digital infrastruktur i lokaler med kommunal verksamhet (PDF)

Med detta stänger vi den politiska verksamheten i fullmäktige för året och önskar en riktigt god jul!

Mjölby

Gruppmöte inför KF 15 december

Torsdag den 15 december kl 18:30 (observera ändrad dag jämfört med sedvanlig onsdag) träffas vi i stadshuset för att diskutera inför sammanträdet i kommunfullmäktige veckan efter. Vi får dessutom fint besök av Monika Broman, som tillhör L i Linköping och har ett mångårigt hjärta i Mjölby kommun.

Vi kommer att få ta del av hennes berättelse kring saker som händer i Region Östergötland på olika sätt, vilket är extra välkommet då vår valkrets inte har en liberal representant i regionfullmäktige – men det ska vi ändra på framöver.

Samtliga medlemmar och sympatisörer (blivande medlemmar!) önskas varmt välkomna!

Söderköping

Höstens aktiviteter

Under hösten anordnar vi en rad olika aktiviteter med bland annat besök av Bengt Westerberg som pratar om LSS-området samt Mattias Sundin som kommenterar utgången i det amerikanska presidentvalet.

  • Onsdag 26/10 kl.18.30 öppet Dialogmöte om bostadsbyggande. Vi är på Nyströmska skolan.
  • Tisdag 8/11 kl. 17 styrelsemöte som kl. 18 fortsätter med gemensamt möte med C och Kd. Vi diskuterar aktuella ärenden och framtidsfrågor.
  • Måndag 14/11 kl.13 kommer Mathias Sundin till Nyströmskas elever och pratar om valet i USA.
  • Tisdag 15/11 kl.18.30 har vi ”Ovanligt möte” där vi pratar om vad vi ska jobba med, hur vi ska bli fler m.m. Vår ombudsman Mikael Österling medverkar. Meddelar längre fram var mötet kommer att vara.
  • Måndag 21/11 har vi Bengt Westerberg på besök hela dagen. Inriktningen är LSS. På kvällen blir det ett öppet möte. Utförligare info kommer.
  • Sedan ska vi väl ha vår julgröt, men än är inget datum bestämt.